LOB

Om aan de kwalitatieve vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, zal ook de instroom naar techniekopleidingen in het mbo vergroot moeten worden. Binnen de PPS organiseert ROC A12 voor vo-scholen in de regio LOB-activiteiten (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op het vlak van techniek. Deze activiteiten worden als keuzedelen aan de leerlingen aangeboden. De activiteiten zijn niet uitsluitend gericht op vmbo-leerlingen die gekozen hebben voor een technisch profiel, maar ook op vmbo-leerlingen die andere profielen hebben gekozen en havo-leerlingen.