TechLabs

De Publiek-Private Samenwerking Tech4Food (PPS) heeft als doel het opzetten van high tech leer- en innovatieomgevingen met een regionale functie, waarvan zowel onderwijs als bedrijfsleven de gebruikers zijn.

MakersLab

Eind 2013 is bij ROC A12 het FabLab in gebruik genomen. Tijdens de nieuwbouw van het Technova College is het verhuist naar het industrieterrein Heestereng en daarmee is ook de naam gewijzigd in MakersLab. In het MakersLab is ruimte om te ontwerpen, te sparren en samenwerkingspartners te vinden. Het MakersLab beschikt over moderne apparatuur, software en faciliteiten om kennis te maken met nieuwe technieken en ideeën te realiseren (3D-scanners, 3D-ontwerp en 3D-printen, VR, lasersnijder, etc). Het MakersLab is voor en door makers. Inspiratie opdoen, samenwerken en kennisdelen staan centraal.

Vanuit de PPS Tech4Food heeft het MakersLab een partnerschap met Knooppunt Techniek en de bedrijven Oceanz en Icr3ate. Een unieke combinatie van onderwijs, ondernemen, kennis, technologie en passie voor techniek.

www.makerslab.nl

ICTLab4FoodValley

Het ICTLab4FoodValley is een innovatieve leer- en werkplek waar toekomstige ICT-professionals kennis maken met hedendaagse uitdagingen. Onderwijs en ondernemers werken hier samen aan een goede inhoudelijke aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Door ook aangrenzende bedrijfstakken aan te haken, kunnen studenten de arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de traditionele ICT-sector.

Door korte, flexibele projecten uit te voeren bij opdrachtgevers uit het bedrijfsleven wordt de praktijkervaring van studenten van het ROC A12, de CHE, HAN en HU vergroot. Bij voorkeur wordt gezocht naar projecten die opleidings- en niveau overstijgend zijn, waardoor de doorlopende leerlijn versterkt wordt.

ICTLab4FoodValley is een onderdeel van ICT Campus. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio FoodValley.

www.ictcampus-foodvalley.nl/innovatieve-projecten